Share this content on Facebook!
21 Dec 2016
Pieces 5 דקורטיביים גבס שיכול להוסיף מגע של כיתת עיצוב הפנים שלך

סעיפים גדולים של גבס הדקורטיבי היה אמורים להיות תכונה לבתי מדינה וארמונות. השנה היא עכשיו 2012, ואנחנו יכולים עכשיו כל להתענג על התהילה של חתיכות טיח דקורטיביות. חומרים וטכניקות מודרניות מאפשרות גבס דקורטיביים להיות אופציה במחיר סביר עבור כל. בהינתן הזמינות המודרנית של היצירות האלה, עכשיו יש לנו אפשרויות עיצוב פנים יותר העומדים לרשותנו יותר...